تندیس آغوش
5,490,000 تومان
تندیس مادر
1,745,000 تومان 3,490,000 تومان
تندیس موازی
4,490,000 تومان
تندیس راه ناتمام
1,995,000 تومان 3,990,000 تومان
تندیس برج مشکی
5,990,000 تومان
تندیس ویالون رنگی
3,745,000 تومان 7,490,000 تومان
بوک باکس دارک رد
745,000 تومان 1,490,000 تومان
بوک باکس براون
745,000 تومان 1,490,000 تومان
بوک باکس شاه لیر
745,000 تومان 1,490,000 تومان
تندیس 
 اسب تراوا
4,995,000 تومان 9,990,000 تومان
تندیس سنگ گرانیت مشکی
2,495,000 تومان 4,990,000 تومان
تندیس زنگ میز غذاخوری
995,000 تومان 1,990,000 تومان