گلدان گلدن بار
4,167,890 تومان 5,954,128 تومان
تندیس آغوش
5,452,294 تومان 7,788,991 تومان
تندیس مادر
2,288,991 تومان 4,577,982 تومان
تندیس موازی
4,488,991 تومان 6,412,844 تومان
تندیس راه ناتمام
2,977,064 تومان 5,954,128 تومان
تندیس برج مشکی
5,773,394 تومان 8,247,706 تومان
تندیس ویالون رنگی
5,041,284 تومان 10,082,569 تومان
بوک باکس دارک رد
1,142,202 تومان 2,284,404 تومان
بوک باکس براون
1,142,202 تومان 2,284,404 تومان
بوک باکس شاه لیر
1,142,202 تومان 2,284,404 تومان
باکس اسب دریایی
4,167,890 تومان 5,954,128 تومان
بوک هولدر آکانتوس
4,167,890 تومان 5,954,128 تومان
باکس تمساح بزرگ
4,810,092 تومان 6,871,560 تومان
تندیس 
 اسب تراوا
6,188,073 تومان 12,376,147 تومان
تندیس آهوی نقره‌ای
9,305,505 تومان 13,293,578 تومان
تندیس سنگ گرانیت مشکی
3,435,780 تومان 6,871,560 تومان
ست اداری هاروارد
6,598,165 تومان 8,247,706 تومان
تندیس زنگ میز غذاخوری
1,371,560 تومان 2,743,119 تومان
ذره بین کویین ویکتوریا
3,295,413 تومان 4,119,266 تومان
زیرسیگاری همفری بوگارت
2,194,495 تومان 2,743,119 تومان
زیرسیگاری دین مارتین
2,194,495 تومان 2,743,119 تومان
زیرسیگاری گری مور
2,194,495 تومان 2,743,119 تومان
ساعت رومیزی دوربین شکاری
4,167,890 تومان 5,954,128 تومان
ساعت رومیزی نیویورک 1903
5,773,394 تومان 8,247,706 تومان