تندیس زیتای مقدس
3,206,422 تومان 6,412,844 تومان
گلدان بانوی فریاد
1,600,917 تومان 3,201,835 تومان
گلدان بانوی سکوت
1,830,275 تومان 3,660,550 تومان
تندیس ملکه شهر گوتیک
4,123,853 تومان 8,247,706 تومان
تندیس آغوش
5,452,294 تومان 7,788,991 تومان
تندیس مادر
2,288,991 تومان 4,577,982 تومان
تندیس موازی
4,488,991 تومان 6,412,844 تومان
تندیس راه ناتمام
2,977,064 تومان 5,954,128 تومان
تندیس سکه بریتانیا 1723
5,452,294 تومان 7,788,991 تومان
تندیس مرجان
2,059,633 تومان 4,119,266 تومان
بوک باکس آسترولوژی
1,371,560 تومان 2,743,119 تومان
تندیس زنگ میز غذاخوری
1,371,560 تومان 2,743,119 تومان
زیرلیوانی شطرنجی
2,881,651 تومان 3,201,835 تومان
تندیس کره صدفی
3,665,138 تومان 7,330,275 تومان
ظرف افرا
2,055,963 تومان 2,284,404 تومان
ظرف راش
3,707,339 تومان 4,119,266 تومان
تندیس رومیزی لب قرمز
4,810,092 تومان 6,871,560 تومان
گلدان تن انسان
2,747,706 تومان 5,495,413 تومان
شمع استوانه‌ای سفید
586,422 تومان 733,028 تومان
شمع سفید
137,156 تومان 274,312 تومان