تندیس زیتای مقدس
2,994,000 تومان 4,990,000 تومان
تندیس ملکه شهر گوتیک
4,792,000 تومان 5,990,000 تومان
تندیس آغوش
3,950,000 تومان
تندیس مادر
2,392,000 تومان 2,990,000 تومان
تندیس موازی
3,450,000 تومان
تندیس راه ناتمام
2,392,000 تومان 2,990,000 تومان
تندیس مرجان
3,490,000 تومان
تندیس زنگ میز غذاخوری
1,043,000 تومان 1,490,000 تومان
تندیس کره صدفی
4,190,000 تومان
ظرف افرا
1,290,000 تومان
ظرف راش
1,990,000 تومان
گلدان تن انسان
3,990,000 تومان
شمع سفید
190,000 تومان