تندیس زیتای مقدس
2,495,000 تومان 4,990,000 تومان
گلدان بانوی فریاد
1,245,000 تومان 2,490,000 تومان
گلدان بانوی سکوت
1,495,000 تومان 2,990,000 تومان
تندیس ملکه شهر گوتیک
2,995,000 تومان 5,990,000 تومان
تندیس آغوش
5,490,000 تومان
تندیس مادر
1,745,000 تومان 3,490,000 تومان
تندیس موازی
4,490,000 تومان
تندیس راه ناتمام
1,995,000 تومان 3,990,000 تومان
تندیس مرجان
1,495,000 تومان 2,990,000 تومان
بوک باکس جوزف کنراد
745,000 تومان 1,490,000 تومان
بوک باکس آسترولوژی
995,000 تومان 1,990,000 تومان
تندیس زنگ میز غذاخوری
995,000 تومان 1,990,000 تومان
تندیس کره صدفی
2,745,000 تومان 5,490,000 تومان
ظرف افرا
1,490,000 تومان
ظرف راش
2,990,000 تومان
گلدان تن انسان
1,995,000 تومان 3,990,000 تومان
شمع سفید
99,500 تومان 199,000 تومان