تندیس زیتای مقدس
2,994,000 تومان 4,990,000 تومان
تندیس ملکه شهر گوتیک
4,792,000 تومان 5,990,000 تومان
تندیس گربه گوش طلای خوابیده
1,743,000 تومان 2,490,000 تومان
تندیس گربه گوش طلای نشسته
1,743,000 تومان 2,490,000 تومان
تندیس طوطی
3,490,000 تومان
تندیس آغوش
3,950,000 تومان
تندیس مادر
2,392,000 تومان 2,990,000 تومان
تندیس موازی
3,450,000 تومان
تندیس راه ناتمام
2,392,000 تومان 2,990,000 تومان
تندیس برج مشکی
5,190,000 تومان
وسپای طلایی
6,990,000 تومان
تابلو حجمی مزرعه گندم
7,191,000 تومان 7,990,000 تومان
تندیس عقاب
4,195,000 تومان
بوک باکس کینگ
1,019,000 تومان
تندیس نیمرخ مرد رومی
3,493,000 تومان 4,990,000 تومان