تندیس زیتای مقدس
2,495,000 تومان 4,990,000 تومان
تندیس طاووس
2,745,000 تومان 5,490,000 تومان
تندیس ملکه شهر گوتیک
2,995,000 تومان 5,990,000 تومان
تندیس گربه گوش طلای خوابیده
1,245,000 تومان 2,490,000 تومان
تندیس گربه گوش طلای نشسته
1,245,000 تومان 2,490,000 تومان
تندیس روباه خوابیده
1,745,000 تومان 3,490,000 تومان
تندیس روباه نشسته
1,745,000 تومان 3,490,000 تومان
تندیس طوطی
1,745,000 تومان 3,490,000 تومان
تندیس پرواز پرنده
1,495,000 تومان 2,990,000 تومان
تندیس آغوش
5,490,000 تومان
تندیس مادر
1,745,000 تومان 3,490,000 تومان
تندیس موازی
4,490,000 تومان
تندیس راه ناتمام
1,995,000 تومان 3,990,000 تومان
تندیس بلک لیدی
5,990,000 تومان
تندیس برج مشکی
5,990,000 تومان
تندیس ویالون رنگی
3,745,000 تومان 7,490,000 تومان
تندیس مهره سرباز شطرنج
4,495,000 تومان 8,990,000 تومان
تندیس پرنس لیون
2,745,000 تومان 5,490,000 تومان
تندیس پرنسس لیون
1,745,000 تومان 3,490,000 تومان
تندیس رد لیدی
5,990,000 تومان
تندیس پرنده کوچک
399,500 تومان 799,000 تومان