تندیس طاووس
4,392,000 تومان 5,490,000 تومان
تندیس روباه خوابیده
2,792,000 تومان 3,490,000 تومان
تندیس روباه نشسته
2,792,000 تومان 3,490,000 تومان
تندیس طوطی
3,490,000 تومان
تندیس آغوش
3,950,000 تومان
تندیس مادر
2,392,000 تومان 2,990,000 تومان
تندیس موازی
3,450,000 تومان
تندیس راه ناتمام
2,392,000 تومان 2,990,000 تومان
تندیس برج مشکی
5,190,000 تومان
وسپای طلایی
6,990,000 تومان
تندیس مرجان
3,490,000 تومان
تندیس عقاب
4,195,000 تومان