فروشگاه ایماگالری

ظرف دکوراتیو کوپودیامور فردریک لورنز آبی

کد محصول : 4096
4,990,909 تومان


ظرف دکوراتیو کوپو دیامور از برند فردریک لورنز، یک زیر لیوانی دست‌ساز به رنگ آبی است. این دکوری که از جنس شاخ گاومیش ساخته شده امضای دکوراسیون شما خواهد بود. این ظرف دکوراتیو به رنگ آبی عمیق، یک شاهکار هنری است که به هر میزی جلوه‌ای درخشان می‌دهد. این زیرلیوانی‌ها بیانگر سبک زندگی هنرمندانه شماست.

  • مدرن

  • فردریک لورنز

  • شاخ

  • دست ساز

فرهنگ، تعاریف مختلفی دارد که همگی یکدیگر را کامل می‌کنند اما چیزی که در تمام گزاره‌ها یکسان است مجموعه‌ای از ارزش‌هاست. برای یک ملت، هنر ارزش بیشتری دارد و برای یک ملت دیگر، مفاهیم معنوی و هر دوی این محورها در کنار باورها و رفتارها و عادت مردم یک کشور، فرهنگ آنها را می‌سازد.
در ایماگالری، دسته‌ای از آثار دکوراتیو تحت ایده‌ی «فرهنگ» گردآوری می‌شوند و ویژگی همه آنها این است که ذهن بیننده را به سمت یک ارزش، باور، اعتقاد، سنت و یا یک حس عمیق قلبی می‌برند که ارزش اندیشیدن را دارد.