تابلو حجمی اسب تروا

کد محصول : 3242
4,990,000 تومان


زیبایی یک خانه می‌تواند از دیوارهای آن آغاز شود.
تابلوی حجمی کلوینوآرت، مدل اسب تروآ، یک اثر دکوراتیو عمودی است که به شکل تکی روی دیوارهایی با عرض کم و یا به شکل چندتایی روی دیوارهای بزرگ نصب می‌شود.
این مدل، اسب تروآ نام دارد و یادآور جنگ بین یونانی‌ها و اهالی شهر تروآست که ممکن است داستان آن را خوانده باشید یا فیلمش را دیده باشید. چنین تابلویی می‌تواند شکلی از افسانه و تاریخ را به خانه شما بیاورد، به نحوی که با تماشای آن ابعاد فانتزی ذهن‌تان قوت بگیرد.

  • مدرن

  • کلوینوآرت

  • چوب

  • ورق کاری

فرهنگ، تعاریف مختلفی دارد که همگی یکدیگر را کامل می‌کنند اما چیزی که در تمام گزاره‌ها یکسان است مجموعه‌ای از ارزش‌هاست. برای یک ملت، هنر ارزش بیشتری دارد و برای یک ملت دیگر، مفاهیم معنوی و هر دوی این محورها در کنار باورها و رفتارها و عادت مردم یک کشور، فرهنگ آنها را می‌سازد.
در ایماگالری، دسته‌ای از آثار دکوراتیو تحت ایده‌ی «فرهنگ» گردآوری می‌شوند و ویژگی همه آنها این است که ذهن بیننده را به سمت یک ارزش، باور، اعتقاد، سنت و یا یک حس عمیق قلبی می‌برند که ارزش اندیشیدن را دارد.