فروشگاه ایماگالری

تابلو حجمی فمیلی

کد محصول : 3229
10,900,000 تومان


زیبایی یک خانه می‌تواند از دیوارهای آن آغاز شود.
تابلوی حجمی کلوینوآرت، مدل فمیلی یا خانواده فیل، یک تابلوی مربعی است که از نظر موضوعی، در ردیف آثاری قرار می‌گیرد که نیم‌نگاهی به طبیعت هم داشته‌اند و از آن الهام گرفته‌اند.
سه فیل نقره‌ای این تابلو روی زمینه مشکی خودنمایی می‌کنند و وقتی روی دیوار خانه یا محیط کار شما قرار می‌گیرند، حس جدیدی را ایجاد می‌کنند که ریشه در تمایلات درونی بشر دارد؛ احساساتی مثل خانواده‌دوستی، آرامش و درک اصالت و زیبایی.

  • مدرن

  • کلوینوآرت

  • چوب

  • ورق کاری

دوست داشتن حیوانات، یک حس جدایی‌ناپذیر از عواطف انسان است، اما فاصله انداختن میان آنها و محل زادگاهشان در بسیاری اوقات کاری ناممکن است و در بسیاری اوقات دیگر، از عمر این موجودات می‌کاهد.
دسته‌ای از آثار ایماگالری که تحت ایده «بقا» گردآوری می‌شوند، شامل مجموعه‌ای از آثار دکوراتیو و به ویژه تندیس حیوانات هستند که زیبایی آنها را به یاد ما می‌آورند و همچنین گویای این پیام‌اند که می‌توان برای بقا و ماندگاری یک حیوان در چرخه طبیعی محیط زیست، صرفا به تندیس یا نمادی از آن بسنده کرد و به این ترتیب موجبات باقی ماندنش را در محیط زیست، فراهم آورد.